Urząd Gminy Michałowice
09.12.2013 10:58

Sk.122.2.2013

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze , w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze

Sk.122.2.2013

załącznik nr 4 do Regulaminu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE , W TYM NA KIEROWNICZE

I SAMODZIELNE STANOWSKA URZĄDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w

wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  05-816 Michałowice do zatrudnienia na stanowisku

informatyka w wymiarze 1/5 etatu

wybrany został Pan Jakub Sarnecki

zamieszkały w Warszawie

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta na stanowisko informatyka spełniła określone w ogłoszeniu wymagania. Kandydat posiada wykształcenie, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty na informatyka brano zatem pod uwagę  złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku.

                                                                                                             Kierownik

                                                                                                      Iwona Radzimirska

 

Reguły 06-12-2013

Data publikacji: 09.12.2013 10:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1066
Autor: Iwona Radzimirska