Urząd Gminy Michałowice
17.03.2022 14:16

SKO.110.5.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
poszukuje osoby

na stanowisko pomoc biurowa

GOPS Gminy Michałowice poszukuje osoby władającej biegle językiem ukraińskim i językiem polskim na stanowisko pomocy biurowej. Forma zatrudnienia -umowa zlecenie.

Główne zadania:

  • komunikacja z klientami, bezpośrednia i telefoniczna (jęz. ukraiński)
  • komunikacja z przełożonymi (tel. e-mail. bezp) (jęz. polski)

Wymagania:

  • płynna znajomości jęz. ukraińskiego
  • znajomość  języka polskiego w stopniu komunikatywnym
  • obsługa komputera, (email, word, excel)
  • prawo jazdy będzie dodatkowym atutem (ale nie jest konieczne)

Ofertę (CV) należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1 , 05-816 Michałowice na adres sekretariat@gops.michalowice.pl

 

 Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Zamawiający. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony danych dostępnej w siedzibie i na stronach www Administratora.

Dyrektor GOPS

Iwona Radzimirska

Data publikacji: 17.03.2022 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2022 14:17
Wyświetleń: 216
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki