Urząd Gminy Michałowice
21.07.2010 09:50

Protokół nr XLI

Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.04.15

Z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 15 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni, usprawiedliwieni pan Tadeusz Chruściak i pan Przemysław Bryksa.

 
Ad. pkt.1

Przewodniczący Pan Sławomir Walendowski powitał wszystkich przybyłych na sesję, następnie poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć ofiar tragedii z 10 kwietnia pod Smoleńskiem.

Odczytał projekt porządku obrad.
1.Sprawy porządkowe.

2.Podjęcie stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego żony Marii i osób im towarzyszących w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku.

Za przyjęciem – 13
Przeciw             - 0
Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XLI nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

 
Ad. pkt.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego żony Marii i osób im towarzyszących w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku.

Pan Walendowski  odczytał projekt stanowiska:

 
„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość

 niczym nie dającej się zapełnić pustki. „

 Józef Stanisław Tischner
 

Poruszeni i wstrząśnięci katastrofą samolotu w Smoleńsku, w której zginęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią Kaczyńską, Ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, Przedstawiciele Parlamentu RP, Przedstawiciele i Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, Przedstawiciele Rządu i Instytucji Państwowych, Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Przedstawiciele Kościołów i Wyznań Religijnych, Przedstawiciele Biura Ochrony Rządu wśród nich mieszkaniec naszej Gminy Michałowice Pan Artur Francuz, Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Innych Stowarzyszeń, wiele towarzyszących osób oraz załoga samolotu specjalnego, w imieniu własnym i całej społeczności Gminy Michałowice, składamy hołd ofiarom tragedii.

Dzień 10 kwietnia 2010 roku zapisze się jako największa narodowa tragedia w historii powojennej Polski. W jednej chwili odeszło wiele wybitnych osób, które swą pracą i zaangażowaniem służyły Polsce. Udając się do Katynia w 70-tą Rocznicę Mordu Katyńskiego, chcieli uczcić zamordowanych tam rodaków – teraz sami wpisują się w tragiczną historię naszego kraju. Dziś składamy Im hołd.

Katastrofa spowodowała wiele ludzkich cierpień i wywołała ogromną rozpacz. W tych ciężkich chwilach społeczność Gminy Michałowice łączy się w bólu z Rodzinami, Bliskimi i Współpracownikami Zmarłych, składając Im wyrazy najgłębszego współczucia.

Wyrażamy naszą solidarność z rodzinami ofiar i rodakami, dla których śmierć osób wchodzących w skład polskiej delegacji na obchody 70-tej Rocznicy Mordu Katyńskiego przysporzyła bólu i okryła ich żałobą.

Rada Gminy Michałowice jednocześnie pragnie wyrazić największy szacunek dla tych wszystkich, którzy w tak dramatycznych dla nas Polaków chwilach okazali nam współczucie i zrozumienie.

Chcemy wierzyć, że śmierć Pana Prezydenta i Jego żony Marii, przedstawicieli polskich elit oraz wszystkich, którzy im towarzyszyli nie zostawi tylko pustki w naszych sercach i wokół nas. Mamy nadzieję, że pozwoli nam jak najlepiej wypełnić przestrzeń społeczną, duchową i osobistą.

Niech z tych ofiar i tragedii, które dokonały się na smoleńskiej ziemi wyrośnie prawdziwe dobro dla Polski i niech promieniuje poza jej granice”.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego żony Marii i osób im towarzyszących w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku.

Za przyjęciem – 13
Przeciw            - 0
Wstrzymało się- 0

Stanowisko Nr 10/2010 stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie poinformował, że przyjęte stanowisko zostanie wysłane do wszystkich instytucji w których ofiary tragedii pracowały oraz do Księży naszych parafii oraz do Rodziny zmarłego mieszkańca naszej gminy.

Pan Wójt poinformował, że 18 kwietnia o godz.1800 będzie odprawiona uroczysta Msza w Kościele w Michałowicach w intencji ofiar katastrofy.

Pani Zalewska poinformowała, że w Kościele w Komorowie odbędzie się uroczysta Msza w niedzielę o godz. 1800 po której złożone zostaną kwiaty przy miejscu pamięci, na zieleńcu, przy szkole.

 

Przewodniczący Rady pan Sławomir Walendowski podziękował wszystkim za przybycie na sesję a następnie zamknął obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice,

 
Protokołowała
Urszula Bejda

 

Data publikacji: 21.07.2010 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Urszula Bejda