Urząd Gminy Michałowice
19.04.2012 12:27

Stanowisko Nr 1/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reformującej "janosikowe" i idei zmian w niej zawartych.

Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

 Stanowisko Nr 1/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia  29 lutego 2012 r.

  

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego reformującej „janosikowe” i idei zmian w niej zawartych.

 

Rada Gminy Michałowice  popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 r.

 

Projekt ustawy reformującej tzw. „janosikowe” został przygotowany, jako projekt społeczny i zyskał bardzo duże poparcie. Pod projektem swoje podpisy złożyło ponad 157 000 obywateli naszego kraju. Zbiórka podpisów została przeprowadzona w wielu gminach,  miastach i regionach. Poparcie dla inicjatywy zreformowania „janosikowego” wyraziło szereg organizacji społecznych z całego kraju.

 

Projekt zasługuje na poparcie z uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia płatników.  Dzisiaj nadmierne „janosikowe” powoduje realne ograniczenie możliwości rozwojowych najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów, coraz lepiej służących lokalnym społecznościom i będących podporą wzrostu gospodarczego całego kraju. Projekt ustawy przewiduje także urealnienie sposobu wyliczania „janosikowego” w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkańców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z „janosikowego” były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne potrzeby.

 

Rada Gminy Michałowice wnosi do Sejmu RP o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i uczynienie go obowiązującym prawem.

Data publikacji: 19.04.2012 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta