Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 13:21

Stanowisko Nr 4/2003 Stanowisko Nr 4/2003 z dnia 26 czerwca 2003r

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy mieszkańców

Stanowisko Nr 4/2003 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 26 czerwca 2003 r.

 


w sprawie: zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców. 

 

§1 

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając dofinansowanie w wysokości do 90 % inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy Michałowice na zasadach określonych w załączniku do niniejszego stanowiska. 

 

§2

Traci moc stanowisko Nr 4/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 28.04.2000 r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców. 

 

§3

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


 

Załącznik 
do Stanowiska Rady Gminy 
Nr 4/2003 
z dnia 26 czerwca 2003 r.


1. Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając finansowanie w wysokości do 90% kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w pkt. 2, 3 i 4 . 

2. Finansowanie określone w pkt. l obejmuje grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz przykanaliki domowe do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji prywatnej w odległości do 2,00 m od granicy działki z ulicą. 

3. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości: 
a) kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego i przyłączy indywidualnych. Opracowanie dokumentacji dla przykanalików indywidualnych będzie realizowane przez gminę w przypadku ich budowy w jednym procesie inwestycyjnym wraz z kolektorem ulicznym, 
b) kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji. 

4. Prowadzenie inwestycji, o których mowa w Stanowisku , uzależnione jest od: 
a) warunków technicznych wynikających z programu kanalizacji, projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej, 
b) zadeklarowanego udziału mieszkańców w pokryciu kosztów inwestycji. 

5. Ustala się, że minimalny udział uczestnika inicjatywy społecznej, o której mowa w stanowisku wynosi w 2003 roku 4700 zł . W przypadku budowy przykanalika sanitarnego w indywidualnym procesie inwestycyjnym udział finansowy wynosi 3600 zł od każdego użytkownika mającego obowiązek zawarcia umowy na odbiór ścieków, a w przypadku budownictwa zorganizowanego od każdego budynku lub lokalu. 

6. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji , o której mowa w stanowisku , podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

Data publikacji: 06.10.2006 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta