Urząd Gminy Michałowice
24.03.2009 13:48

Stanowisko Nr 8/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu PL0448 "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji"

Stanowisko Nr 8/2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia 6 marca 2009r.


Rada Gminy Michałowice w związku z pozytywną decyzją darczyńców w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu PL0448 „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” uważa, że bezwzględnie należy kontynuować działania prowadzone przez Wójta Gminy Michałowice zmierzające do budowy otwartych stref rekreacji:

1)      w parku w Michałowicach (strefa rekreacji w Michałowicach),

2)      przy Zalewie w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie),

3)      przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie),

4)      w Regułach (strefa rekreacji i sportu w Regułach).


Działania części mieszkańców Osiedla Komorów i Granicy zmierzające do podziału Gminy Michałowice mogą spowodować konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie 1 890 820  euro (7 442 645zł) .

 

W przypadku konieczności zwrotu dofinansowania 1 890 820  euro  pełną odpowiedzialność za to ponosić będzie Zespół Organizacyjny Inicjatywy Społecznej na rzecz nowej gminy Komorów oraz osoby, które poparły swoim autorytetem i uznaniem społecznym takie działania.

 

Z uwagi na niezwykłą sytuację praktycznie niespotykaną w naszym kraju i krajach EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) urzędy administracji państwowej realizujące zadania związane z pomocą finansową z EOG nie mogą udzielić jednoznacznej wykładni prawnej, co się stanie gdy rozliczenie z realizacji zadania prowadzić będą musiały nowopowstałe gminy (Gmina Michałowice i Gmina Komorów).Jednocześnie podkreślają, że istnieje bardzo poważne zagrożenie zwrotu darowanych środków finansowych w wysokości 1 890 820 euro.

 

Jeśli nie będzie wezwania do zwrotu nowo powstała Gmina Komorów będzie musiała w całości przejąć zobowiązania finansowe wynikające z podpisanej w 2009r. umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Michałowice a państwami darczyńcami. Zobowiązania finansowe dotyczyć będą:

1)      partycypacji finansowej proporcjonalnej do poniesionych nakładów w kosztach rozliczenia zadania w 2011

2)      konieczności utrzymania powstałej na terenie gminy Komorów infrastruktury

3)      założenia obowiązkowej rezerwy w budżecie gminy Komorów w wysokości 1% wartości wybudowanej infrastruktury.


Zobowiązania te wynikają wprost z planowanej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Data publikacji: 24.03.2009 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta