Urząd Gminy Michałowice
10.02.2017 11:00

Stanowisko Wójta i Rady Gminy Michałowice Nr 1/2017 w sprawie projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy

Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

 

 

Stanowisko Nr 1/2017

Wójta i Rady Gminy Michałowice

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 

Wójt Gminy i Rada Gminy Michałowice wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem procedowania projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidującym utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 33 podwarszawskie Gminy, w tym Gminę Michałowice i opowiadają się kategorycznie za wycofaniem projektu spod obrad Sejmu i tym samym wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzonego w obecnym kształcie.

           

Wprowadzanie tak ważnych dla mieszkańców zmian w trybie projektu poselskiego, z pominięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, budzi nasz sprzeciw.

 

Z przedstawionego projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Ta poważna w skutkach zmiana będzie wprowadzana bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z mieszkańcami, samorządem, czy też związkami międzygminnymi.

 

Nie chcemy, aby o sprawach naszej „małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, bez pytania samych zainteresowanych: mieszkańców i samorządu lokalnego. Wielu mieszkańców Gminy Michałowice wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej i powinno mieć szanse wypowiedzenia się w kwestii przynależności do przewidzianej ustawą metropolii warszawskiej.

 

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy  do przekazania niniejszego stanowiska:

 1. Prezydentowi RP,
 2. Prezesowi Rady Ministrów,
 3. Marszałkowi Sejmu RP,
 4. Marszałkowi Senatu RP,
 5. Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego,
 6. Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,
 7. Wojewodzie Mazowieckiemu,
 8. Samorządowi Województwa Mazowieckiego,  
 9. Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego,
 10. Związkowi Gmin Wiejskich RP,
 11. Związkowi Miast Polskich,
 12. Związkowi Powiatów Polskich,
 13. Związkowi Województw RP.
Data publikacji: 14.02.2017 15:27
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2017 15:27
Wyświetleń: 79
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki