Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 14:39

Uchwała Nr XXII/168/2004

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Gminy Michałowice w wysokości 824 zł
 
§ 2
Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 9,00 zł
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 maja 2003r.
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2004r.
 

 

Załącznik do uchwały
nr XXII/168/2004
z dnia 29.07.2004 r.
 
TABELA STAWEK OSOBISTEGO ZASZEREGOWANIA
 
Wartość
punktu
Kategoria
Ilość punktów
minimalna płaca
Tabela
podstawowa
9,00
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
 
20
21-35
36-50
51-65
66-80
81-95
96-110
111-125
126-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261-280
281-300
301-320
321-340
341-365
366-390
1.004,-
1.013-1.139,-
1.148-1.274,-
1.283-1.409,-
1.418-1.544,-
1.553-1.679,-
1.688-1.814,-
1.823-1.949,-
1.958-2.084,-
2.093-2.264,-
2.273-2.444,-
2.453-2.624,-
2.633-2.804,-
2.813-2.984,-
2.993-3.164,-
3.173-3.344,-
3.353-3.524,-
3.533-3.704,-
3.713-3.884,-
3.893-4.109,-
4.118-4.334,-
 
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 lipca 2004 roku
Data publikacji: 10.10.2006 14:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta