Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 10:49

Uchwała Nr XVII/124/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004

Zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W § 1 uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami cyfrę 7 zastępuje się cyfrą 8.
 
§ 2
Powołuje się na członka Komisji Spraw Społecznych radną Aurelię Zalewską.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.10.2006 10:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta