Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2006 11:02

Uchwała Nr XXI/154/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr XVII/121/2004 wprowadza się następujące zmiany:
 1. w wierszu nr 11 (ul. Dworcowa M-ce) w kolumnie nr 4 liczbę 36 zastępuje się liczbą 17
 2. w wierszu nr 11 (ul. Dworcowa M-ce) w kolumnie nr 11 liczbę 36 zastępuje się liczbą 17
 3. w wierszu nr 14 (chodnik w ul. Działkowej i Królewskiej w Regułach) w kolumnie nr 4 liczbę 90 zastępuje się liczbą 224,
 4. w wierszu nr 14 (chodnik w ul. Działkowej i Królewskiej w Regułach) w kolumnie nr 11 liczbę 155 zastępuje się liczbą 289,
 5. w wierszu nr 52 (ul. Brzozowa Nowa Wieś) w kolumnie nr 4 liczbę 90 zastępuje się liczbą 109
 6. w wierszu nr 52 (ul. Brzozowa Nowa Wieś) w kolumnie nr 11 liczbę 90 zastępuje się liczbą 109
 7. w wierszu nr 55 (skrzyżowanie 719 z Brzozową i Główną) w kolumnie nr 4 liczbę 100 zastępuje się liczbą 1,
 8. w wierszu nr 55 (skrzyżowanie 719 z Brzozową i Główną) w kolumnie nr 11 liczbę 100 zastępuje się liczbą 1,
 9. w wierszu nr 56 (ul. Sokołowska Sokołów (sygnalizacja i chodnik)) w kolumnie nr 4 liczbę 130 zastępuje się liczbą 229,
 10. w wierszu nr 56 (ul. Sokołowska Sokołów (sygnalizacja i chodnik)) w kolumnie nr 11 liczbę 130 zastępuje się liczbą 229,
 11. w wierszu Razem w gminie w kolumnie nr 4 liczbę 3.985 zastępuje się liczbą 4.119,
 12. w wierszu Razem w gminie w kolumnie nr 11 liczbę 16.665 zastępuje się liczbą 16.799.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta