Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:31

Uchwała Nr XXIV/188/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/116/2004  wprowadza się następujące zmiany:

1.      w poz. nr 1 (ul. Wesoła, 11Listopada, Słowackiego dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 300 zastępuje się liczbą 257,7,

2.      w poz. nr 1 w kolumnie nr 11 liczbę 300 zastępuje się liczbą 257,7,

3.      w poz. nr 3 (ul. Regulska (zamknięcie pierścienia) dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 30 zastępuje się liczbą 50,

4.      w poz. nr 3 w kolumnie nr 11 liczbę 30 zastępuje się liczbą 50,

5.      w poz. Razem Michałowice w kolumnie nr 4 liczbę 330 zastępuje się liczbą 307,7,

6.      w poz. Razem Michałowice w kolumnie nr 11 liczbę 830 zastępuje się liczbą 807,7,

7.      w poz. nr 8 (Łąkowa, Makowa dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 130 zastępuje się liczbą 150,5,

8.      w poz. nr 8 w kolumnie nr 11 liczbę 130 zastępuje się liczbą 150,5,

9.      w poz. Razem Opacz Kol. w kolumnie nr 4 liczbę 147 zastępuje się liczbą 167,5,

10.  w poz. Razem w Opaczy Kol. w kolumnie nr 11 liczbę 247 zastępuje się liczbą 267,5

11.  w poz. nr 11 (Brzozowa dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 62 zastępuje się liczbą 127,

12.  w poz. nr 11 w kolumnie nr 11 liczbę 62 zastępuje się liczbą 127,

13.  w poz. Razem Nowa Wieś w kolumnie nr 4 liczbę 62 zastępuje się liczbą 127,

14.  w poz. Razem Nowa Wieś w kolumnie nr 11 liczbę 122 zastępuje się liczbą 187,

15.  w poz. 13 (Poprzeczna, Cisowa, Dębowa, Modrzejewskiej dok. i wyk.) w kolumnie nr 4 liczbę 60 zastępuje się liczbą 120,3,

16.  w poz. 13 w kolumnie nr 11 liczbę 160 zastępuje się liczbą 220,3,

17.  w poz. Razem Komorów-Granica w kolumnie nr 4 liczbę 60 zastępuje się liczbą 120,3,

18.  w poz. Razem Komorów-Granica w kolumnie nr 11 liczbę 220 liczbą 280,3,

19.  w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 4 liczbę 649 zastępuje się liczbą 772,5,

20.  w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 11 liczbę 5 089 zastępuje się liczbą 5 212,5.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski