Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 15:58

Uchwała Nr XXVIII/242/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

uchylająca Uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XVII/84/99 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 1999 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 15:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Marcin Walichnowski