Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:22

Uchwała Nr XXXI/275/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanati oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z „Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uznając za celowe współuczestniczenie Gminy Michałowice w rozpowszechnianiu idei Pokoju i Braterstwa   między Narodami poprzez Poezję i Sztukę, wyraża się wolę przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących:

1)      Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanati,

2)      Stowarzyszenie Międzygminne związane z „Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi.

 

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do podjęcia czynności związanych z przystąpieniem Gminy Michałowice do Stowarzyszeń, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski