Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:10

Uchwała Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Nowa Wieś jako działki nr nr ew. 98/5, 100/3, 100/11, 100/12 i 652 nadać nazwę "ul. Stokrotek". Przebieg "ul. Stokrotek" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Nowa Wieś jako działka nr ew. 981 nadać nazwę "ul. Tulipanów". Przebieg "ul. Tulipanów" określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Granica jako działka nr ew. 1171 nadać nazwę "ul. Ciszy leśnej". Przebieg "ul. Ciszy leśnej" określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Granica jako działki nr nr ew. 618/3, 619/3, 1103, 643/5 i 644/1 nadać nazwę "ul. Cyprysowa". Przebieg "ul. Cyprysowej" określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Marcin Walichnowski