Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.12.2006 10:35

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice został wybrany Sławomir Walendowski.
 
§ 2.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.12.2006 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Urszula Bejda