Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.12.2006 10:41

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Michałowice
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z dn. 9 września 2006r., Nr 181, poz.7037) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Michałowice zostali wybrani:
1) Wojciech Herner
2) Paweł Zacny
 
§ 2.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.12.2006 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Urszula Bejda