Urząd Gminy Michałowice
06.12.2006 13:52

Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się liczbę członków Komisji Rewizyjnej na 5 osób.
 
§ 2.
Na członków Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych:
1. Borzymowska Ewa
2. Brzeska-Kalczuk Hanna
3. Chruściak Tadeusz
4. Hanc Eugeniusz
5. Rajski Paweł
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.12.2006 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Urszula Bejda