Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.12.2006 13:56

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się liczbę członków Komisji Budżetu i Finansów na 8 osób.
 
§ 2.
Na członków Komisji Budżetu i Finansów powołuje się następujących radnych:
1. Borzymowska Ewa
2. Bryksa Przemysław
3. Grabka Krzysztof
4. Hanc Eugeniusz
5. Herner Wojciech
6. Jastrzębski Grzegorz
7. Zacny Paweł
8. Zawadzka Elżbieta
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.12.2006 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Urszula Bejda