Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.12.2006 13:59

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się liczbę członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 8 osób.
 
§ 2.
Na członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powołuje się następujących radnych:
1. Borzymowska Ewa
2. Bryksa Przemysław
3. Chruściak Tadeusz
4. Grabka Krzysztof
5. Rajski Paweł
6. Walendowski Sławomir
7. Witek Sławomir
8. Zalewska Aurelia
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.12.2006 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Urszula Bejda