Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.12.2006 14:01

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się liczbę członków Komisji Spraw Społecznych na 8 osób.
 
§ 2.
Na członków Komisji Spraw Społecznych powołuje się następujących radnych:
1. Brzeska-Kalczuk Hanna
2. Hanc Eugeniusz
3. Jastrzębski Grzegorz
4. Witek Sławomir
5. Zacny Paweł
6. Zalewska Aurelia
7.Zawadzka Elżbieta
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.12.2006 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Urszula Bejda