Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.12.2006 14:05

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006

w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Na podstawie art. 21 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się liczbę członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na 4 osoby.
 
§ 2.
Na członków doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego powołuje się   następujących radnych:
1. Grabka Krzysztof
2. Chruściak Tadeusz
3. Jastrzębski Wojciech
4. Rajski Paweł
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 06.12.2006 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Urszula Bejda