Urząd Gminy Michałowice
18.12.2006 11:19

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Powołuje się na członka Komisji Spraw Społecznych radnego Marka Seretnego.
 
§ 2.
W § 2 uchwały Nr II/6/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych dopisuje się pkt.8 w brzmieniu: „8) Marek Seretny
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.12.2006 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta