Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.12.2006 11:26

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W § 1 uchwały Nr II/4//2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów cyfrę zastępuje się cyfrą 9.
 
§ 2.
 
W § 2 uchwały Nr II/4//2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów dopisuje się pkt. 9 w brzmieniu:
„9) Paweł Rajski”
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.12.2006 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta