Urząd Gminy Michałowice
18.09.2006 16:39

Uchwała Nr XLIII/406/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 roku.

Zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W § 1 uchwały Nr II/6//2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r.w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami cyfrę zastępuje się cyfrą 7.
 
§ 2.
Odwołuje się członka Komisji Spraw Społecznych radnego Tomasza Wągrodzkiego.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.09.2006 16:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta