Urząd Gminy Michałowice
20.02.2007 09:05

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. Nr 57, poz. 336) – Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołać Komisję Dyscyplinarną I instancji, spośród pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach mianowanych i powoływanych w składzie:
1.      Anna Jankowska
2.      Zofia Idzikiewicz
3.      Antonina Płodzik
4.      Józef Kawiorski
5.      Jarosław Sobol
6.      Urszula Bejda
 
§ 2
Powołać Komisję Dyscyplinarną II instancji, spośród radnych Gminy Michałowice w składzie:
1. Hanna Brzeska Kalczuk
2. Tadeusz Chruściak
3. Sławomir Witek
4. Ewa Borzymowska
5. Paweł Zacny
6. Elżbieta Zawadzka
 
§ 3
Komisje działają w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. Nr 57, poz. 336).
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.02.2007 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta