Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.08.2007 15:11

Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W § 1 uchwały Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami cyfrę 8 zastępuje się cyfrą 9.
 
§ 2.
Powołuje się na członka Komisji Spraw Społecznych radną Ewę Borzymowską.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.08.2007 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta