Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.12.2008 14:19

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Michałowice
 /projekt/
        
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia
 
w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Michałowice.
 
 
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Rada Gminy Michałowice wyraża/nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Michałowice Panem Markiem Seretnym.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.12.2008 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta