Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
29.12.2008 14:03

Uchwała nr XXV/180/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Rada Gminy Michałowice nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Michałowice Panem Markiem Seretnym.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.12.2008 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta