Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.02.2009 15:24

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia         2009 roku
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez panią Bożenę Dziekańską na zachowanie Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącej.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.02.2009 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta