Urząd Gminy Michałowice
29.07.2009 12:33

Uchwała Nr XXXIII/230/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W § 1 uchwały Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych z późniejszymi zmianami cyfrę 9 zastępuje się cyfrą 8.

 
§ 2.

Odwołuje się z członka Komisji Spraw Społecznych radną Ewę Borzymowską.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 29.07.2009 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta