Urząd Gminy Michałowice
03.12.2010 13:09

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice został wybrany Paweł Rajski.

 
§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 03.12.2010 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Dariusz Ruta