Urząd Gminy Michałowice
13.07.2010 11:32

Uchwała Nr XLV/305/2010 Rada Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje :

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 13.07.2010 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta