Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.02.2011 15:33

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyznaczyć Pana Wojciecha Hernera przedstawicielem gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

 
§ 2

Przekazać treść niniejszej uchwały Zarządowi Związku Komunalnego Brwinów.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 07.02.2011 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski