Urząd Gminy Michałowice
24.04.2012 13:18

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr … / … / 2012     
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………..…….. 2012r.
 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

1.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Reja”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 355, 503/14 oraz 907, położone w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Mikołaja Reja”. Przebieg ulicy „Mikołaja Reja” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Aleja Marii Dąbrowskiej”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 744/3 oraz 744/6, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Aleja Marii Dąbrowskiej”. Przebieg ulicy „Aleja Marii Dąbrowskiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Chopina”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 770, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Fryderyka Chopina”. Przebieg ulicy „Fryderyka Chopina” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Konopnickiej”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 791, 792, 793 oraz 794, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Marii Konopnickiej”.Przebieg ulicy „Marii Konopnickiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Krasińskiego”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 773, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Zygmunta Krasińskiego”. Przebieg ulicy „Zygmunta Krasińskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Kraszewskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 780, 781, 782, 783 oraz 798/2, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Przebieg ulicy „Józefa Ignacego Kraszewskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Kurpińskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 768 oraz 769, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Karola Kurpińskiego”.Przebieg ulicy „Karola Kurpińskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Matejki”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 753, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jana Matejki”. Przebieg ulicy „Jana Matejki” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9.       Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Moniuszki”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 766 oraz 767, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Stanisława Moniuszki”.Przebieg ulicy „Stanisława Moniuszki” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Poniatowskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 762 oraz 763, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Stanisława Augusta Poniatowskiego”. Przebieg ulicy „Stanisława Augusta Poniatowskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Prusa”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 787, 788, 789, 790 oraz 799, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Bolesława Prusa”.Przebieg ulicy „Bolesława Prusa” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

12.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Sienkiewicza”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 784, 785 oraz 786, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Henryka Sienkiewicza”.Przebieg ulicy „Henryka Sienkiewicza” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

13.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Skorupki”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 754, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Ignacego Skorupki”. Przebieg ulicy „Ignacego Skorupki” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

14.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Słowackiego”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 772, położoną w obrębie ewidencyjnym        Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Juliusza Słowackiego”. Przebieg ulicy „Juliusza Słowackiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

15.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Sobieskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 349/3 oraz 761, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jana III Sobieskiego”.Przebieg ulicy „Jana III Sobieskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

16.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Zamojskiego”, stanowiącej działki ew. nr 760 oraz 765, położone w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jana Zamojskiego”. Przebieg ulicy „Jana Zamojskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

17.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Żeromskiego”, stanowiącej działkę ewidencyjna nr 759, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Stefana Żeromskiego”. Przebieg ulicy „Stefana Żeromskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

18.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Kościuszki”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 355 oraz 433, położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Tadeusza Kościuszki”.Przebieg ulicy „Tadeusza Kościuszki” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

19.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Mickiewicza”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 386 oraz 452, położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Adama Mickiewicza”.Przebieg ulicy „Adama Mickiewicza” określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

20.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Słowackiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 615 oraz 624, położone w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, nadać nazwę „Juliusza Słowackiego”.Przebieg ulicy „Juliusza Słowackiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

21.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Kamelskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 219, 450/5 oraz 1071, położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Władysława Kamelskiego”.Przebieg ulicy „Władysława Kamelskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

22.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Konopnickiej”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 22 oraz 61, położone w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, gmina Michałowice, nadać nazwę „Marii Konopnickiej”. Przebieg ulicy „Marii Konopnickiej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

23.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Daniłowskiego”, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 55/7 oraz działkę ewidencyjną nr 46, położone w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Gustawa Daniłowskiego”. Przebieg ulicy „Gustawa Daniłowskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

24.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Kraszewskiego”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 37 oraz 38/3, położone w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Józefa Ignacego Kraszewskiego”.Przebieg ulicy „Józefa Ignacego Kraszewskiego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

25.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Orzeszkowej”, stanowiącej działki ewidencyjne nr 52, 74/1, 74/3, 96 oraz 235, położone w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Elizy Orzeszkowej”.Przebieg ulicy „Elizy Orzeszkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

26.   Istniejącej drodze zwyczajowo nazywanej „Prusa”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/5, położoną w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Bolesława Prusa”. Przebieg ulicy „Bolesława Prusa” określa mapa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.04.2012 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Renata Suliga