Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.10.2012 13:44

Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice działając na wniosek  Wójta uchwala, co następuje:

 

§  1

Dokonuje się podziału Gminy Michałowice na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.

 

§ 2

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§  3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§  4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  oraz w BiP-ie.

 

§ 6

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów,  następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w  życie.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik 

do uchwały Nr 

XX/190/2012

z dnia 22.10.2012r.

Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych  w okręgu

1

sołectwo Opacz Kolonia

 

1

2

sołectwo Opacz Mała,

sołectwo Michałowice,

1

3

osiedle Michałowice ulice: Szkolna, Wesoła, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 88), Widok, Radosna, Słowackiego, Rynkowa,  Popiełuszki, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30) Al. Topolowa (od Nr 2 do Nr  8), Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35A oraz od Nr 26 do Nr 36), Grocholskiej, 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Parkowa (strona nieparzysta od Nr 19 do Nr 27 oraz strona parzysta od Nr 20 do Nr 24), Klonowa, Sportowa, Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A)

1

4

osiedle Michałowice ulice: Raszyńska (od Nr 28 do Nr 52 oraz od Nr  15 do Nr 43), 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 oraz od Nr 10 do Nr 42),  Regulska, Kwiatowa, Modrzewiowa, Al. Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Mickiewicza, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego

1

5

osiedle Michałowice ulice: Aleje Jerozolimskie 271, Świerkowa, Jaśminowa, Dębowa, Żytnia, Lotnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Rumuńska, Jesionowa, Bukowa, Kuklińskiego,  Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Jaworowa, Kolorowa, Dworcowa, Cicha, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Krótka, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Raszyńska (od Nr 1 do Nr  13 oraz od Nr 2 do Nr 26), 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), Ludowa

1

6

sołectwo Reguły

 

1

7

Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

 

1

8

sołectwo Komorów

 

1

9

osiedle Komorów ulice: Al. Kasztanowa, Ryszarda, Ireny, Mieczysława, Waldemara, Bursztynowa, Agatowa, Topazowa, Berylowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Jaspisowa, Rubinowa, Mazurska, Sieradzka, Podlaska, Lubuska, Kaszubska, Śląska, Podhalańska, Kurpiowska, Kujawska, Koralowa, Opalowa,

1

10

osiedle Komorów ulice: Al. M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Brzozowa, Ceglana, Krótka, Sosnowa, Lotnicza, Żabia, Żwirowa, Klonowa, Kolejowa, Lipowa, Akacjowa, Komorowska, Zaciszna, Spokojna, Leszczynowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Kraszewskiego, Ogrodowa, Granicka, Nowowiejska, Sienkiewicza, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Harcerska, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Bankowa, Kredytowa, Leśna, Skorupki, Matejki, Kotońskiego

 

1

11

osiedle Komorów ulice: A. M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Al. Starych Lip, Sobieskiego, 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Żeromskiego, Zamojskiego, Kurpińskiego, Chopina, Moniuszki, Wiejska, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Norwida, Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47), Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Prusa, Konopnickiej, Poniatowskiego, Janowskiego, Plac Paderewskiego

1

12

osiedle Granica ulice: Ogrodowa 15, Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 35), Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A), Okrężna, Długa (od Nr 1 do nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 18), Nałkowskiej, Modrzewskiej, Sabały, Gościnna, Kalinowa, Jodłowa, Ciszy Leśnej, Szeroka,  Piaskowa, Norwida, Filmowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Dębowa, Skośna, Dzikiej Róży, Lawendowa, Kubusia Puchatka, Dziewanny, Cisowa, Cyprysowa.

1

13

osiedle Granica ulice: Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Wspólna, Wendy,  Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do Nr 64) , Pogodna, Graniczna, Orzechowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Reja (od Nr 71 do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 76), Wyspiańskiego, Malczewskiego, Kochanowskiego, Osieckiej, Podleśna, Jedliny, Poprzeczna, Główna, Rekreacyjna, Barbary

1

14

sołectwo Nowa Wieś ulice: Sportowa, Jaśminowa, Prosta, Krótka, Orla, Wiosenna, Zielona, Łąkowa, Miła, Jesienna, Spacerowa, Wandy, Heleny, Główna, Kwiatowa, Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Polna (od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Helenów, Grodziska Nr 20, Warszawska Nr 21A, Piaskowa 1, Długa Nr 65.

1

15

sołectwo Nowa Wieś ulice: Graniczna, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 44), Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od Nr 22 do Nr 42), Wiśniowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Gwiaździsta, Stokrotek,  Piwonii, Tulipanów, Sasanek, Różana, Magnolii, Brzozowa, Wspólna, Komorowska

1

Data publikacji: 25.10.2012 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 146
Autor: Zofia Idzikiewicz