Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.12.2012 12:43

Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice  działając na wniosek  Wójta Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1.

Dokonuje się podziału Gminy Michałowice na 11 stałych obwodów głosowania.

 

§  2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§  4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  oraz w BiP-ie.

 

§ 6

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów,  następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w  życie.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXIII/218/2012

z dnia  20 grudnia 2012r.

 

Podział Gminy Michałowice na obwody głosowania

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Opacz Kolonia

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

2

sołectwa: Opacz Mała, Michałowice,

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr  8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 88), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35A oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

3

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja  Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego,  Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr  1 do Nr 43), Regulska, Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego,  Żwirki i Wigury, Żytnia,

 

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

4

sołectwo Reguły

Urząd Gminy, ul. Aleja Powstańców Warszawy1, Reguły

5

sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

 

Świetlica wiejska

Pęcice, ul. Zaułek 7

6

sołectwo Komorów

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
 

7

osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa, Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
 

8

osiedle Komorów ulice: 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Akacjowa, Aleja  M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego,  Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16),  Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa,  Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Zaciszna, Żabia, Żwirowa,

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
 

9

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38),

Aleja  M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja Starych Lip, Chopina, Janowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47),Norwida, Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38)

Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20

10

osiedle Granica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

ul. Główna 96

11

sołectwo Nowa Wieś

Świetlica wiejska

Nowa Wieś, ul. Główna 52A

Data publikacji: 31.12.2012 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Zofia Idzikiewicz