Urząd Gminy Michałowice
30.10.2013 15:57

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

       projekt

Uchwała Nr     /    /2013

Rada Gminy Michałowice

z dnia     listopada 2012 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań  Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)  Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę Pani *** z dnia 16 sierpnia 2013 r. na brak działań Wójta Gminy Michałowice. i podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLV/323/2010 z dnia 29 września 2010 r. oraz w Uchwale Nr VI/42/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 30.10.2013 15:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Urszula Bejda