Urząd Gminy Michałowice
17.01.2013 13:34

Uchwała Nr XXV/225/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 19 ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację radnego  Pana Pawła Rajskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 17.01.2013 13:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Urszula Bejda