Urząd Gminy Michałowice
05.05.2014 11:18

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013.

Projekt

Uchwała Nr ……………..

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………………….

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.05.2014 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Urszula Bejda