Urząd Gminy Michałowice
27.08.2014 11:33

Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 § 2 i 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice działając na wniosek  Wójta uchwala, co następuje:

 

§  1

W uchwale Nr XX/190/2012  Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na  stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 2120) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)w opisie  okręgu wyborczego Nr 3, w nawiasie przy ul. Spacerowej wyrazy: „Nr 35 A” zastępuje się wyrazami „Nr 35 B”,

2)w opisie  okręgu wyborczego Nr 3, w nawiasie przy ul. Raszyńskiej wyrazy: „Nr 88” zastępuje się wyrazami „Nr 90”,

3)w opisie  okręgu wyborczego Nr 9  po wyrazach „Aleja Kasztanowa” dodaje się wyrazy: „(strona parzysta)”,

4)w opisie  okręgu wyborczego Nr 10 dodaje się wyrazy:  „Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3)”,

5)w opisie  okręgu wyborczego Nr 11 po wyrazach „Al. Starych Lip” dodaje się wyrazy: „(strona parzysta od Nr 2 do Nr 30)”,

6)w opisie  okręgu wyborczego Nr 11 po wyrazie „Norwida” dodaje się wyrazy: „(strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11)”,

7)w opisie  okręgu wyborczego Nr 12 w nawiasie przy ul. Pruszkowskiej  wyrazy: „Nr 1” zastępuje się wyrazami „Nr 3A”,

8)w opisie  okręgu wyborczego Nr 12  po wyrazie „Norwida” dodaje się wyrazy: „ (Nr 1 i 2)”

9)w opisie  okręgu wyborczego Nr 12  dodaje się wyrazy: „Borówkowa, Jagodowa, Jeżynowa”,

10)w opisie  okręgu wyborczego Nr 13 w nawiasie przy ul. Reja  wyrazy: „Nr 76” zastępuje się wyrazami „Nr 68 C”,

11)w opisie  okręgu wyborczego Nr 13  dodaje się wyrazy: „Letnia, Morelowa, Śliwkowa, Cynamonowa”,

12)w opisie  okręgu wyborczego Nr 15 dodaje się wyrazy: „Polnych Maków”.

 

§  2

Jednolity podział gminy Michałowice na  stałe okręgi wyborcze ustalający granice, numery  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uwzględniający zmiany określone w § 1,  określa załącznik do uchwały.

 

§  3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

 

 

§  4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  oraz w BiP-ie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr  XL/372/2014

z  25.08.2014 r.

 

 

Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych  w okręgu

1

sołectwo Opacz Kolonia

 

1

2

sołectwo Opacz Mała,

sołectwo Michałowice,

1

3

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr  8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

1

4

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja (od Nr 9 do Nr 49 oraz od Nr 10 do Nr 42), Aleja  Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Partyzantów,  Raszyńska (od Nr 28 do Nr 52 oraz od Nr  15 do Nr 43), Regulska, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24),

Wojska Polskiego

1

5

osiedle Michałowice ulice: 3 Maja (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 7 oraz strona parzysta od Nr 2 do Nr 8), Aleje Jerozolimskie 271, Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Krótka, Kuklińskiego,  Lotnicza, Ludowa,

Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 1 do Nr  13 oraz od Nr 2 do Nr 26), Rumuńska, Słoneczna, Świerkowa, Św. Kazimierza, Żwirki i Wigury, Żytnia,

 

1

6

sołectwo Reguły

 

1

7

Sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

 

1

8

sołectwo Komorów

1

 

9

osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja  Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska,

Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podlaska, Podhalańska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka,

Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

1

10

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Aleja M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20),  Akacjowa, Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kraszewskiego, Kotońskiego, Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16), Kredytowa, Krótka,

Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna (od Nr 1 do Nr 17), Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3), Skorupki, Sienkiewicza, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8),

Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna , Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Sosnowa, Zaciszna, Żabia, Żwirowa,

 

1

11

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38), Aleja M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja  Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Chopina, Janowskiego, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Konopnickiej, Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47), Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38), Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,

 

1

12

osiedle Granica ulice: Borówkowa, Cisowa, Ciszy Leśnej, Cyprysowa, Długa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 18), Dębowa, Dzikiej Róży, Dziewanny, Filmowa, Gościnna, Jagodowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kalinowa, Kubusia Puchatka, Lawendowa, Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Norwida (Nr 1 i 2), Ogrodowa 15, Okrężna, Piaskowa, Reja (od Nr 1 do Nr 69 i od Nr 2 do Nr 36), Pruszkowska (strona nieparzysta od Nr 3A  do Nr 35), Sabały, Skośna, Szeroka, Warszawska (Nr 1, 1A, 3, 3A),

1

13

osiedle Granica ulice: Barbary, Cynamonowa, Długa (od Nr 21 do Nr 55 oraz od Nr 22 do Nr 58), Graniczna, Główna, Jedliny, Kochanowskiego, Letnia, Malczewskiego, Morelowa, Orzechowa, Osieckiej, Podleśna, Pogodna, Polna (Nr 1D, 1E, 1F), Poprzeczna, Pruszkowska (strona parzysta od Nr 2 do Nr 42), Reja (od Nr 71 do Nr 99 oraz od Nr 38 do Nr 68C), Rekreacyjna, Śliwkowa, Warszawska (od Nr 5 do Nr 47 oraz od Nr 2 do Nr 64) ,

Wendy,  Wspólna, Wyspiańskiego,

1

14

sołectwo Nowa Wieś ulice: Długa Nr 65, Główna, Grodziska Nr 20, Helenów, Heleny, Jaśminowa, Jesienna, Kamelskiego (od Nr 1 do 31 oraz od Nr 2 do 20), Krótka, Kwiatowa,

Łąkowa, Miła, Orla, Piaskowa 1, Polna (od Nr 1 do Nr 23A oraz od Nr 2 do 22A), Prosta,

Spacerowa, Sportowa, Wandy, Warszawska Nr 21A, Wiosenna, Zielona,

1

15

sołectwo Nowa Wieś ulice: Brzozowa, Graniczna, Gwiaździsta, Kamelskiego (od Nr 31A do Nr 67 oraz od Nr 22 do Nr 42), Komorowska, Magnolii, Piwonii, Polna (od Nr 25 do Nr 41 oraz od Nr 24 do Nr 44), Polnych Maków, Rzemieślnicza, Różana, Sasanek, Słoneczna, Stokrotek,  Tulipanów, Wiśniowa, Wspólna,

1

 

 

 

Data publikacji: 27.08.2014 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 83
Autor: Zofia Idzikiewicz