Urząd Gminy Michałowice
10.10.2014 14:23

Uchwała Nr XLI/385/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 - 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Załączniki

Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Iwona Radzimirska