Urząd Gminy Michałowice
14.05.2014 15:01

Uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 14.05.2014 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 58
Autor: Anna Jankowska