Urząd Gminy Michałowice
29.12.2017 14:47

Uchwała Nr XXIX/374/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących realizacji projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie strony porozumień zamierzają ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Załączniki

Data publikacji: 29.12.2017 14:47
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 14:47
Wyświetleń: 5
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż