Urząd Gminy Michałowice
04.07.2017 09:23

Uchwała Nr XXV/300/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Michałowice, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

Załączniki

Data publikacji: 04.07.2017 09:23
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2017 09:23
Wyświetleń: 8
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż