Urząd Gminy Michałowice
29.06.2018 10:02

Uchwała Nr XXXIII/423/2018

zmieniają ca Uchwalę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Załączniki

Data publikacji: 29.06.2018 10:02
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 10:02
Wyświetleń: 15
Autor: Ewa Wierzgała
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż