Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.06.2024 15:46

Posiedzenie trzech komisji: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisji Spraw Społecznych

Przewodniczące trzech komisji stałych: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej i Komisji Spraw Społecznych zapraszają na wspólne posiedzenie w/w komisji na dzień 24 czerwca 2022 r. (poniedziałek) na godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro, sala 220)
Transmisja prowadzona będzie za pomocą serwisu YouTube, bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/user/GminaMichalowice/live

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Omówienie wyników wizytacji obiektów, dokonanej podczas Komisji objazdowej z 11 czerwca 2024 roku.
 3. Informacja Przewodniczącej Komisji GKiP dotycząca ul. Księdza Michała Woźniaka w Suchym Lesie.
 4. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/645/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2024-2030,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024,
  3. określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego na 2025 rok,
  4. zasad przyznawania stypendiów im. św. Jana Pawła II studentom szkół wyższych,
  5. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach  i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice a także warunków i sposobu ich przyznawania,
  6. przyjęcia Diagnozy potrzeb i deficytów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nowej Wsi,
  7. nadania nazwy ulicy na terenie gminy Michałowice.
 5. Zmieniające Stanowisko Nr 1/2025 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w budżecie Gminy Michałowice na 2025 rok.
 6. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 19.06.2024 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2024 15:46
Wyświetleń: 39
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Urszula Bejda
Ostatnio zmodyfikował: Urszula Bejda
Podobne tematy: Komisje i Sesje Rady