Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 10:13

Uchwała Nr X/62/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Michałowice
1.      Nr IX/59/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie Gminy Michałowice w sezonie wegetacyjnym 2003 – 2004,
2.      Nr IX/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Uchylić uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr IX/59/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej na terenie Gminy Michałowice w sezonie wegetacyjnym 2003 – 2004.
2.      Uchylić uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr IX/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.10.2006 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Dariusz Ruta