Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 14:58

Uchwała Nr XVI/114/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza.
 
§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do podjęcia czynności związanych z przystąpieniem Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 14:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta