Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 16:15

Uchwała Nr XXIV/194/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 października 2004 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża  zgodę  na przystąpienie Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski