Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.05.2014 16:45

Uchwała Nr XXXI/270/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się funkcjonowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96   po dniu 31 sierpnia 2005 roku.

 

§ 2

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika  wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Gimnazjum,
  • Gminne Przedszkole z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 52A.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 1 września 2005 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Data publikacji: 06.05.2014 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Urząd Gminy Michałowice